Nguyễn Phước Lộc là ai?

Nguyễn Phước Lộc – Livestream Mega Sale

Nguyễn Phước Lộc – Livestream Mega Sale

Xin chào,
Tôi là Nguyễn Phước Lộc, Nhà đào tạo KDOL, huấn luyện kỹ năng bán hàng livestream. Tôi cũng là một nhà huấn luyện phát triển cá nhân.

Nguyễn Phước Lộc - Livestream Mega Sale
Nguyễn Phước Lộc – Livestream Mega Sale

Mục tiêu của tôi là giúp bạn nhận biết được những điều mình đang có trong hiện tại và đạt được những điều bạn muốn có trong tương lại bằng cách dạy bạn nâng cao sự tự tin giải quyết những thách thức hằng ngày, sống với đam mê và rõ ràng về mục đích sống, biến những tham vọng của bạn trở thành hiện thực.


Nguyễn Phước Lộc – Livestream Mega Sale

Nguyễn Phước Lộc - Livestream Mega Sale
Nguyễn Phước Lộc – Livestream Mega Sale

Hãy đăng ký kênh của tôi để biết nội dung độc quyền về cách áp dụng các nguyên tắc vượt thời gian vào cuộc sống. Bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và sống cuộc sống mà bạn luôn mong muốn.

https://www.youtube.com/channel/UCjEGb8TbjHi3GI_EnhERNjQ?sub_confirmation=1

Và để có thêm nguồn lực về cach đạt được thành công, hãy truy cập trang web của tôi tại httl:/ và nhớ rằng sẽ không có gì thay đổi tốt hơn cho đến khi bạn thực sự làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *