Nguyễn Phước Lộc – Chuyên gia Automation Sale System

Nguyễn Phước Lộc - 
Chuyên gia Automation Sale System
Nguyễn Phước Lộc –
Chuyên gia Automation Sale System

Nguyễn Phước Lộc (sinh ngày 04 tháng 03 năm 1992), xuất thuân từ vùng quê nghèo Quảng Nam. Vào Sài Gòn năm 8 tuổi cùng Mẹ và Em gái.
Tham gia kinh doanh online năm 2015. Hiện tại, là Huấn luyện viên phát triển cá nhân, Master Coach ABNLP Quốc Tế, Nhà đào tạo kinh doanh online, Huấn luyện kỹ năng bán hàng livestream, Kinh doanh đa ngành đa kênh online.

Liên lạc với Nguyễn Phước Lộc

Facebook: http://bit.ly/2W4hHjP

Youtube: http://bit.ly/2L0NnFA